Вести

Осигурање квалитета рада у школи

Дана 20. и 21. септембра део нашег Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе похађао је у Београду обуку „Осигурање квалитета рада у школи“ која је део пројеката који се организује у више фаза. Пројекат подразумева равномеран упис деце из осетљивих група у основне школе, како би се у школама „Јован Јовановић Змај”, „Димитрије Давидовић” и „Др Јован Цвијић” нашао приближно једнак број деце из ових група. Пројект „Партнерство за квалитетно образовање” спроводи Центар за интерактивну педагогију уз подршку Дечије фондације Песталоци, а у сарадњи са Министарством просвете. Циљ пројекта остварује се сарадњом „фокус школе” („Јован Јовановић Змај”)  са партнерским школама у окружењу, кроз заједничке активности, обуке наставног особља, сарадњу са родитељима и активности са ученицима из свих школа укључених у пројекат.

Активности укључују оснаживање школа кроз менторску подршку у реализацији редовне наставе и ваннаставних активности. Међу бројним занимљивим темама током ове обуке веома је било корисно чути новине о методологији спољашњег и унутрашњег вредновања и самовредновања, као и начина развоја интерног квалитета школе.

FB IMG 1698206839435

FB IMG 1698206844045

FB IMG 1698206848312

FB IMG 1698206852567