Ученичке странице

Електронски дневник

Родитељи наших ђака имају приступ електронском дневнику, уз помоћ кога могу да редовно прате стање и активности своје деце, преглед оцена и генерално целокупни рад ученика.

Електронски дневник

ednevnik