О школи

Управа школе

Светлана Михајловић

Директор

Маријана Максимов

Секретар школе

Виолета Живковић

Педагог

Ана Младеновић

Библиотекар

Ненад Војиновић

Помоћник директора

Невенка Милијановић

Психолог

Миодраг Милићевић

Референт за правне, кадровске и административне  послове

Јованка Николић

Библиотекар