О школи

Управа школе

Светлана Михајловић

Директор

Невенка Милијановић

Психолог

Петровић Славица

Библиотекар

Тања Ристић

Референт за правне, кадровске и административне  послове

Виолета  Драшковић

Помоћник директора

Виолета Живковић

Педагог

Маријана Максимов

Секретар школе