О школи

Управа школе

Светлана Михајловић

Директор

Невенка Милијановић

Психолог

Тања Ристић

Референт за правне, кадровске и административне  послове

Ана Миленковић

Библиотекар

Маријана Максимов

Секретар школе

Виолета Живковић

Педагог

Јованка Николић

Библиотекар