О школи

Помоћно особље

Име и презиме Задужење
Јовица Станојевић домар
Миланче Трајковиски домар 
Ружица Теофиловић куварица
Биљана Стојановић куварица 
Гордана Радојковић куварица 
Јелена Миловановић помоћни радник
Бојана Илић помоћни радник
Марина Поповић помоћни радник
Светлана Терзић помоћни радник
Данијела Мијаиловић помоћни радник 
Весна Чепић помоћни радник
Славица Јанковић помоћни радник
Сунчица Марковић помоћни радник
Весна Трајковски помоћни радник
Далиборка Јовановић помоћни радник
 Марија Живковић Лазић  помоћни радник