О школи

Помоћно особље

Име и презиме Задужење
Иван Јевтић домар
Дејан Коцић домар 
Ружица Теофиловић куварица
Гордана Радојковић куварица 
Сања Ђорђевић Ћирковић куварица
Јелена Миловановић помоћни радник
Бојана Илић помоћни радник
Марина Поповић помоћни радник
Светлана Терзић помоћни радник
Данијела Мијаиловић помоћни радник 
Весна Чепић помоћни радник
Славица Јанковић помоћни радник
Сунчица Марковић помоћни радник
Весна Трајковски помоћни радник
Далиборка Јовановић помоћни радник
 Марија Живковић Лазић  помоћни радник