О школи

Образовне технологије

У данашње време техничка постигнућа довела су до правих подвига. Настава у школама морала је да се прилагоди тим новим открићима и мења начин функционисања. Употребом различитих образовних медија мења се не само стил рада, него у великој мери и квалитет знања. Коришћење ових медија ствара разноврснија, динамичнија, комплекснија знања која су ближа савременим потребама и захтевима. Савремени медији омогућују наставницима да део свог времена посвете значајнијим пословима и ефикаснијим контактима са ученицима; они им обезбеђују време за разговор, различита процењивања, нове идеје, флексибилнији прилаз у стицању знања и повратних информација. Сем рационализације, увођење савремене образовне технологије значајно доприноси и индивидуализацији образовања. Савремена образовна технологија у великој мери може да допринесе оваквом образовању. Због тога се за нову технологију није довољно само изјаснити, већ је треба и примењивати.

Јасно нам је да образовање не може одговорити потребама и захтевима садашњице, а нарочито потребама и захтевима будућности без смишљене и ефикасне употребе модерне образовне технологије, што је наша школа врло брзо схватила и прилагодила се потребама новог доба.

Сходно образовним садржајима, циљевима и задацима, наставник може да употребљава медије као помоћна или, пак, као допунска средства, која му помажу при излагању наставне јединице. Медији се могу користити за приказивање целовитих, комплексних операција, затим за визуелно поједностављење проблема, за појединости везане за предавање или за „непосредност“ директног искуства, ради усвајања основне појмовне структуре неке појаве и значаја оног што се учи.

Наша школа у сваком кабинету има постављен телевизор, пројектор и рачунар, помоћу чега предметни наставници лако предају планиране наставне садржаје, а ученици помоћу визуелизације градива лако схватају и усвајају нова знања. Од недавно свака издавачка кућа има приступ и дигиталним уџбеницима, што је само доказ да смо на правом путу захтева савременог образовања.

Сигурни смо да на тај начин градиво постаје занимљивије, а знање трајније, о чему несумњиво говоре успеси и резултати наших ученика на Завршном испиту и реализованим такмичењима!

informatika tabla

Informatika 1a