Ученичке странице

Библиотека

Библиотека је место на којем се путем књиге стичу знање, умеће и вештине, али се и долази до тражених информација. Библиотека Основне школе „Др Јован Цвијић” налази се у наменски адаптираном простору и похрањује неколико хиљада књига за ученике и већи број стотина књига и стручне литературе за наставнике. Све те библиотечке јединице су у слободном приступу у витринама затвореног и на полицама отвореног типа. Сређене су по азбучном реду по презименима аутора. Посебно је издвојена колекција школске лектире сложена по разредима, као и савремена дечја литература која не спада у обавезну лектиру. За потребе свестранијег рада у школи, набавља се периодика и стручна литература увек у сарадњи са предметним наставницима, а у сарадњи са ученицима бирају се и набављају часописи за децу.

Читалачка картотека је подељена на наставничку која је уазбучена и ученичку која је сложена по разредима и одељењима.

Свакодневно се, како пристижу књиге, врши инвентарисање у Књигу инвентара.

Своје прве животне кораке библиотека је започела пре више година, истина мењајући простор и, на нашу радост, непрестано се богатећи књигама. О развијању љубави према књизи, стручној обради, сређивању стручног фонда, неговању лепе речи, информисању о новим насловима, бринуло је кроз протекло време доста библиотекара. Сваки од њих је давао неки нови печат овом радо посећеном месту у школи.

„Књига није храна, али је посластица”, Тин Ујевић

IMG 20240430 WA0001

IMG 20240430 WA0002

IMG 20240430 WA0003

IMG 20240430 WA0004

Школска библиотека је комплетно реновирана у децембру 2023. године.

IMG 20240430 WA0008