Распореди

Распоред писмених задатака и писмених провера

Распоред писмених задатака и писмених провера по разредима за школску 2023/2024. годину

Напомена:

Распоредом може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, члан 11, 2020).

Распоредом може да се планира највише једна писмена провера у дану, а поред једног писменог задатка који је прописан програмом наставе и учења за основно образовање и васпитање за поједине предмете, могу да се планирају још две писмене провере у наставној недељи (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, члан 12, 2024).