Продужени боравак

Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања деце млађег школског узраста након редовне наставе. Одласком кући и без надзора проводили би време до доласка родитеља са посла. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени боравак је један од начина којим се могу квалитетно решити наведени проблеми. Нова улога школе на овај начин ће бити максимално искоришћена.

У складу са новим Наставним планом и програмом, повољним материјално-техничким и кадровским условима, као и подршком – одобравањем од стране Наставничког већа школе, Школског одбора, Савета родитеља и Министарства просвете у могућности смо да организујемо продужени боравак у школи за ученике 1. и 2. разреда.

 produzeni boravak 1

Продужени боравак у школи реализује се у две просторије. Већа просторија од 78 m² налази се у „мирнијем“ делу школског дворишта, у издвојеном објекту који је наменски адаптирана за ту сврху, а мања просторија се налази поред зубне амбуланте у новом делу школе.

Испред учионица за продужени боравак су ормарићи за одлагање ствари, а у самој учионици, уз одговарајући намештај, ТВ и ДВД уређај, касетофон и ЦД плејер, два рачунара, мини-библиотека (књиге за домаћу лектиру, сликовнице, бојанке и часописи), разне дидактичке играчке, друштвене игре, музички инструменти (металофон, синтисајзер)…

produzeni boravak 5

Школске клупе, столови, груписани су према интересним групама ученика или васпитно-образовним захтевима. Сваки од ових кутака привлачи групу ученика према потребама, интересовањима и жељама. Издвајају се: кутак за израду домаћих задатака и интелектуалне активности, стваралачки кутак (израда маски, алата, солитера и робота од бачених кутија), кутак друштвених игара (шах, меморијске и друштвене игре ), ликовни кутак, литерарни кутак, зависно од креативности учитеља, али и детета.

У једном делу простора је угаона, седећа гарнитура, где ученици могу да предахну од радних обавеза уз музику, бајку, шалу, а тиме постижемо одличан и опуштајући ефекат.

produzeni boravak 3

Оваквом организацијом простора у продуженом боравку избегнут је „празан ход“, који је чест када ученицима различитих интелектуалних и других карактеристика покушавамо да наметнемо фронтални рад или игру. Различитост ученика захтева диференциране активности, а овако уређен простор сам по себи пружа могућност за испољавање разлика. Активности у овако уређеном простору врло брзо оспособе ученике да сами учествују у организацији рада и увођењу нових, интересантних кутака. Дете на тај начин активно учествује у организацији рада развијајући позитивне међуљудске односе (дружећи се, договарајући се и помажући вршњацима), развија позитивне црте личности у потпуно опуштеној атмосфери.

 Ученицима који похађају боравак доступна је и школска библиотека, кабинет за информатику, сала за физичко васпитање, спортски терени, креативна радионица, кухиња и трпезарија, као и сви простори у школи који су погодни за извођење одређених активности којима ученици спознају свет око себе.