Обавештења

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

На јавном порталу Моја средња школа објављени су прелиминарни резултати завршног испита (www.mojasrednjaskola.gov.rs).
 
Подношење приговора на прелиминарне резултате завршног испита (преко портала Моја средња школа или непосредно у основној школи) реализоваће се у суботу, 22. 6. 2024. од  8.00 до 15.00 часова.
 
Рок за достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) je недеља, 23. 6. 2024. до 8.00 часова.
 
Подношење приговора на прелиминарне резултате завршног испита другостепеној комисији (преко портала Моја средња школа) реализоваће се у недељу, 23. 6. 2024. од  8.00 до 15.00 часова. Приговор другостепеној комисији могу да поднесу само родитељи, односно други законски заступници ученика који нису задовољни одговором првостепене комисије за приговоре.