ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

 

Закон налаже право и обавезу уписа у први разред све деце рођене током 2015.године и деце рођене од 1.1.2016.год. до 1.3.2016.године.

Упис у први разред почиње 1.4.2022. године.

Основна школа је дужна да у први разред упише дете које има пребивалиште на територији коју покрива школа.

ШКОЛА МОЖЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ.

Родитељи деце, која не живе на подручју Школе, треба да поднесу Школи ЗАХТЕВ (МОЛБУ) ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД НАЈКАСНИЈЕ ДО 1.ФЕБРУАРА 2022.год.

 ***ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ ЗАХТЕВ МОГУ ПРЕДАТИ ПРАВНИКУ ШКОЛЕ ИЛИ ПП-СЛУЖБИ:

 – од 10.1. до 21.1.2022. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 9.00 ДО 12.00 ЧАСОВА

 – од 24.1 до 1.2.2022. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8.00 ДО 19.00 ЧАСОВА