Контакт

Основна школа „Др Јован Цвијић“
улица Јована Цвијића 9
11300 Смедерево
телефон и факс: 026/641-450,026/641-451
секретар:026/617-390
e-mail:osdrjcvijic@sezampro.rs
web:www.cvijiceva.edu.rs