Помоћно особље

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАДУЖЕЊЕ
 1. Миланче Трајковски домар
2. Јовица Станојевић домар
3. Максимовић Раде помоћник домара
4. Теофиловић Ружица куварица
5. Стојановић Биљана куварица
 6. Милићевић Миодраг помоћни радник
 7. Миловановић Јелена помоћни радник
 8. Жорић Снежана помоћни радник
 9. Мијаиловић Славица помоћни радник
 10. Поповић Марина помоћни радник
 11. Терзић Светлана помоћни радник
 12.  Мијаиловић Данијела помоћни радник
 13. Чепић Весна помоћни радник
 14. Васиљевић Радмила помоћни радник
 15. Марковић Сунчица помоћни радник
 16. Трајковски Весна помоћни радник
 17. Крсмановић Десанка помоћни радник