Помоћно особље

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАДУЖЕЊЕ
1. Станојевић Јовица домар
2. Максимовић Раде домар
3. Теофиловић Ружица куварица
4. Стојановић Биљана куварица
5. Миловановић Јелена помоћни радник
6. Миланче Трајковски помоћни радник
7. Мијаиловић Славица помоћни радник
8. Поповић Марина помоћни радник
9. Терзић Светлана помоћни радник
10.  Мијаиловић Данијела помоћни радник
11. Чепић Весна помоћни радник
12. Васиљевић Радмила помоћни радник
13. Марковић Сунчица помоћни радник
14. Трајковски Весна помоћни радник
15. Крсмановић Десанка помоћни радник