Помоћно особље

Миланче Трајковски ( замена за Станојевић Јовицу )

домар

Максимовић Раде

помоћник домара

Теофиловић Ружица

куварица

Стојановић Биљана

куварица

Антонијевић Зорка

помоћни радник

Миловановић Јелена

помоћни радник

Жорић Снежана

помоћни радник

Мијаиловић Славица

помоћни радник

Поповић Марина ( замена за Крсмановић Десанку )

помоћни радник

Терзић Светлана

помоћни радник

 Мијаиловић Данијела ( замена за Павић Јасмину )

помоћни радник

Чепић Весна

помоћни радник

Васиљевић Радмила

помоћни радник

Марковић Сунчица

помоћни радник

Трајковски Весна

помоћни радник