Упис ученика у први разред основне школе „Др Јован Цвијић „

УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/20. Г.

ПОЧИЊЕ 1. АПРИЛА 2019.ГОДИНЕ

 У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОД. УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА, РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 1.3.2012. ГОДИНЕ ДО 28.2.2013. ГОДИНЕ.

                 УПИС УЧЕНИКА И ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ТЕСТИРАЊА ДЕТЕТА ВРШИ:

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ                ОД 8.00 – 15.00 САТИ

 ПП – СЛУЖБА                         ОД 15.00 – 19.00 САТИ

ПРИ УПИСУ НЕОПХОДНО ЈЕ ИМАТИ:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА
  2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА (ПОТВРДУ О ОБАВЉЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ЗА УПИС У ШКОЛУ)
  3. ДОКАЗ О АДРЕСИ СТАНОВАЊА (ЛИЧНЕ КАРТЕ РОДИТЕЉА НА КОЈИМА СЕ ВИДИ АДРЕСА, ОЧИТАНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ПОТВРДА ИЗ СУП-а)

ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПОНЕТИ:

1. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ – прилаже се

2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА – прилаже се
3. ЛИЧНЕ КАРТЕ РОДИТЕЉА – на увид, због доказа о адреси и ЈМБГ-а

4. ПОТВРДУ ДА ЈЕ ДЕТЕ ПОХАЂАЛО ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ (ИЗДАЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА) – родитељ је доставља накнадно

 5. У СЛУЧАЈУ ДА СУ РОДИТЕЉИ РАЗВЕДЕНИ, ПОТРЕБНА ЈЕ ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О ПОВЕРАВАЊУ СТАРАТЕЉСТВА (ако је донето судско решење- прилаже се)

НАПОМЕНА: НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ТЕСТИРАЊА ДЕТЕ БУДЕ У ПРАТЊИ БАР ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА!

                                      ПСИХОЛОШКО – ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ