Упис ученика у први разред основне школе „Др Јован Цвијић „

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ

          Закон налаже право и обавезу уписа у први разред све деце рођене током 2010.године и деце рођене од 1.1.2011.год. до 1.3.2011.године.

Упис у први разред почиње 1.4.2017. године.

Основна школа је дужна да у први разред упише дете које има пребивалиште на територији коју покрива школа.

ШКОЛА МОЖЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ.

Родитељи деце, која не живе на подручју Школе, треба да поднесу Школи ЗАХТЕВ (МОЛБУ) ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД НАЈКАСНИЈЕ  ДО 1.ФЕБРУАРА 2017.год.

***ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ ЗАХТЕВ МОГУ ПРЕДАТИ ПРАВНИКУ ШКОЛЕ ИЛИ ПП-СЛУЖБИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 19,30 САТИ

 

 

ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ

ПОПИС УЛИЦА ШКОЛЕ за 2017 18