Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања деце млађег школског узраста која након редовне наставе одлазе кући и без надзора проводе време до доласка родитеља са посла. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени боравак је један од начина којим се могу квалитетно решити наведени проблеми. Нова улога школе на овај начин ће бити максимално искоришћена.
У складу са новим Наставним планом и програмом, повољним материјално – техничким и кадровским условима, као и подршком – одобравањем од стране Наставничког већа школе, Школског одбора, Савета родитеља и Министарства просвете у могућности смо да организујемо продужени боравак у школи за ученике 1. и 2. разреда.

Продужени боравак у школи реализује се у две просторије. Већа просторија од 78 m² налази се у „мирнијем“ делу школског дворишта у издвојеном објекту који је  наменски адаптирана за ту сврху, а мања просторија се налази поред зубне амбуланте у новом делу школе.

Испред учионица за продужени боравак су ормарићи за одлагање ствари, а у самој учионици, уз одговарајући намештај,  ТВ и ДВД уређај, касетофон и ЦД плејер, 2 рачунара, мини библиотека ( књиге за домаћу лектиру, сликовнице, бојанке и часописи), разне дидактичке играчке, друштвене игре, музички инструменти
( металофон, синтисајзер)…

Школске клупе, столови, су груписани према интересним групама ученика или васпитно-образовним захтевима. Сваки од ових кутака привлачи групу ученика према потребама, интересовањима и жељама … то може бити, нпр.:

  • кутак за израду домаћих задатака и интелектуалне активности,
  • стваралачки кутак ( израда маски, алата, солитера и робота од бачених  кутија, …
  • кутак друштвених игара ( шах, меморијске и друштвене игре ),
  • ликовни кутак,
  • литерарни кутак, …

зависно од креативности учитеља.

У једном делу простора је угаона седећа гарнитура, што чини предах уз музику, бајку, разговор и сл. пријатним и има одличан опуштајући ефекат. Оваквом организацијом простора у продуженом боравку избегнут је         „ празан ход “, који је чест када ученицима различитих интелектуалних и других карактеристика покушавамо да наметнемо фронтални рад или игру. Различитост ученика захтева диференциране активности, а овако уређен простор сам по себи пружа могућност за испољавање разлика. Активности у овако уређеном простору врло брзо оспособе ученике да сами учествују у организацији рада и увођењу нових, интересантних кутака. Дете на тај начин активно учествује у организацији рада развијајући позитивне међуљудске односе  (дружећи се, договарајући се и помажући вршњацима), развија позитивне црте личности у потпуно опуштеној атмосфери.

У непосредном окружењу објекта налази се зелена површина на којој је планирано постављање:
– љуљашке,
– клацкалице и
– столова и клупа намењених учењу у дворишту.
Ученицима који похађају боравак доступна је и школска библиотека, кабинет за информатику, сала за физичко васпитање, спортски терени, креативна радионица, кухиња и трпезарија, као и сви простори у школи који су погодни за одређене активности.

погледајте галерију слика