Упис у средњу школу

  • КОНКУРС ЗА УПИС СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2014/2015. (линк)  
  • МАЛИ КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ (линк)
  • Број бодова потребних за упис у средње школе Смедерева (линк)
  • Водич за избор занимања

  • Ученички портфолио професионалне оријентације

    portfolio

Портфолио се може прегледати и преузети овде