Управа школе

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАДУЖЕЊЕ

Голубовић Драгица

директор

Петровски Лидија

помоћник директора

Милијановић Невенка

психолог

Живковић Виолета

педагог

Петровић Славица

библиотекар

Максимов Маријана

секретар школе

Ристић Тања

референт за правне, кадровске и административне

послове