Уџбеници за школску 2016/17.

*Родитељи ученика првог разреда који нису у могућности да обезбеде уџбенике за своје школарце могу се обратити Школи за ближе информације, сваког радног дана од 8oo до 15оо часова.

*Право на бесплатне уџбенике  имају ученици корисници месечне новчане социјалне помоћи као и треће, четврто и свако следеће дете под условом да су деца школског узраста (факултет и средња школа).

    Корисници социјалне помоћи доносе уверење да примају социјалну помоћ, а за треће , четврто и свако следеће дете, доносе се за сву децу потврде о школовању.

    Ученици наше школе су о овоме обавештени путем књиге обавештења односно штампаних папирића где су наведени услови за добијање бесплатних уџбеника.

    Последњи дан  за предају документације је 15. април 2017. године