Уџбеници

Списак уџбеника за школску   2018/19. годину

Уџбеници за 1. и 5. разред су потпуно нова издања:

Уџбеници за 2., 3., 4., 6., 7. и 8. разред:

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

 

  1. Ученици примаоци новчане социјалне помоћи доносе решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи за свако школско дете чиме стиче право на бесплатне уџбенике. на сваком решењу мора да стоји деловодни број и датум издавања решења

  

  1. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете и који су у систему школовања (основна, средња школа и факултет) доносе потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента и то за свако дете. Потврде обавезно  морају имати деловодни број и датум издавања, (не признају се копије индекса ни копије ђачке књижице) за свако школско дете донети на увид извод из матичне књиге рођених  (није важно колико је извод  стар). Ако је треће и свако наредно рођено дете ђак Цвијићеве школе није неопходно да се доносе потврде већ да се родитељи јаве администратору и пријаве који су деца разред и одељење као и редни број у дневнику за свако дете.

 

  1. Ученици који раде по Иоп 1 и Иоп 2 не треба да доносе документацију јер њихова решења се већ налазе у ПП служби али је неопходно да се јаве администратору и пријаве који је дете разред и одељење као и редни број у дневнику.

По налогу министарства рок за пријављивање за бесплатне уџбенике   је 9. март 2018. године

У првом циклусу основног образовања и васпитања, одобрени бесплатни уџбеници од стране министарства  су за предмете:  математика, српски језик, свет око нас или природа и друштво и страни језик као обавезни предмет, (о  променама  у будућем  првом  разреду  министарство ће нас  благовремено обавестити).

У другом циклусу основног образовања и васпитања, одобрени бесплатни уџбеници од стране министарства  су за предмете:  математика, српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и билогија, (о  променама  у  будућем петом разреду, министарство ће нас  благовремено обавестити).

      

Хитно набавите тражену  документацију !!!!