Дан отворене школе

Дан отворене школе

 

          Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

 

Планирани термини организације отвореног дана школе су:

 

 

  1. ПОЛУГОДИШТЕ

 

             Септембар – понедељак, 25. 9. 2017.

             Октобар – уторак, 31. 10. 2017.

             Новембар – среда, 29. 11. 2017.

             Децембар – четвртак, 28. 12. 2017.

             Јануар – петак, 26. 1. 2018.

 

  1. ПОЛУГОДИШТЕ

 

             Фебруар – понедељак, 26. 2. 2018.

             Март – уторак, 27. 3. 2018.

             Април – среда, 25. 4. 2018.

             Мај – четвртак, 31. 5. 2018.

            Јун – петак, 8. 6. 2018.