Дан отворене школе

ДАН ОТВОРЕНЕ ШКОЛЕ

 

         Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

 

Планирани термини организације отвореног дана школе су:

1.ПОЛУГОДИШТЕ

                 Септембар – понедељак, 26. 9. 2016.

                 Октобар – уторак, 25. 10. 2016.

                 Новембар – среда, 30. 11. 2016.

                 Децембар – четвртак, 29. 12. 2016.

                 Јануар – петак, 20. 1. 2017.

 

2.ПОЛУГОДИШТЕ

                 Фебруар – понедељак, 27. 2. 2017.

                 Март – уторак, 28. 3. 2017.

                 Април – среда, 26. 4. 2017.

                 Мај – четвртак, 25. 5. 2017.

                 Јун – петак, 9. 6. 2017.