Дан отворене школе

Дан отворене школе

 

          Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

 

Планирани термини организације отвореног дана школе су:

 

1.      ПОЛУГОДИШТЕ

 

2.      ПОЛУГОДИШТЕ

 

Септембар – понедељак, 24.9.2018.

Октобар – уторак, 30. 10. 2018.

Новембар – среда, 28. 11. 2018.

Децембар – четвртак, 27. 12. 2018.

Јануар – петак, 25. 1. 2019.

Фебруар – понедељак, 25. 2. 2019.

Март – уторак, 26. 3. 2019.

Април – среда, 24. 4. 2019.

Мај – четвртак, 30. 5. 2

 Јун – петак, 7. 6. 2019.