ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Закон налаже право и обавезу уписа у први разред све деце рођене током 2014.године и деце рођене од 1.1.2015.год. до 1.3.2015.године.

Упис у први разред почиње 1.4.2021. године.

Основна школа је дужна да у први разред упише дете које има пребивалиште на територији коју покрива школа.

ШКОЛА МОЖЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ.

        Родитељи деце, која не живе на подручју Школе, треба да поднесу Школи ЗАХТЕВ (МОЛБУ) ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД НАЈКАСНИЈЕ  ДО 1.ФЕБРУАРА 2021.год.

 ***ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ ЗАХТЕВ МОГУ

ПРЕДАТИ ПРАВНИКУ ШКОЛЕ ИЛИ ПП-СЛУЖБИ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД  18.01.2021. ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА