ТЕРМИНИ ОНЛАЈН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ПЕРИОД ОД 1.12. ДО 18.12.2020.

5. РАЗРЕД

3 и 4. 12. КОНТРОЛНА ВЕЖБА МАТЕМАТИКА

14. и 15.12. КОНТРОЛНА ВЕЖБА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

6. РАЗРЕД

       14.12.      КОНТРОЛНА ВЕЖБА МАТЕМАТИКА

ОД 7.12. ДО 11.12.   ПИСМЕНИ ЗАДАТАК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

7. РАЗРЕД

        11.12.      КОНТРОЛНА ВЕЖБА МАТЕМАТИКА

ОД 7.12. ДО 11.12.   ПИСМЕНИ ЗАДАТАК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

8. РАЗРЕД

ОД 7.12. ДО 11.12.   ПИСМЕНИ ЗАДАТАК  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

 СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЗАКАЗАНИМ ПИСАНИМ ПРОВЕРАМА ЗНАЊА, УЧЕНИЦИ ЋЕ ДОБИТИ ОД СВОЈИХ НАСТАВНИКА

.