Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19)+

1)            Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини

  • Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.
  • Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.
  • Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

2)            Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

  • Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
  • Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.
  • Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру пред полазак у школу.

више у документу>>>>>>