НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

  1. Сагласност (линк>>>)(коју родитељи попуњавају према датим упутствима)
  2. Наруџбеницу са списком уџбеника по разредима (линк>>>) које родитељи треба да заокруже (редни број) уколико уџбеник желе да наруче

*У прилогу Листе уџбеничког комплета дато је упутство који ученици имају право на бесплатне уџбенике из одређених обавезних предмета.

Родитељ је у обавези да оба документа штампа, попуни, потпише и у штампаној форми заједно са 1. ратом (1/4 износа наручених уџбеника преда одељењском старешини  по распореду).

Распоред пријема наруџбеница по разредима>>>