ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА ЗБОГ ПРОДУЖЕТКА ЗИМСКОГ РАСПУСТА (ОД 18.02.ДО 21.02.2020.)

Седам недеља редовни часови су по 40 минута, а час надокнаде је 35 минута од понедељка, 2.3.2020. године.

Прва недеља надокнаде

              I СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ  | II СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ


П
РЕДМЕТНА НАСТАВА  1 1 2 3 4 5 6  7 | 7  7 6 5  4 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА          + 1 2 3 4 5 1 | 2  1  3 4 5

Друга недеља надокнаде

             I СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ  | II СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  1 1 2 3 4 5 6 7  | 7 7 6 5 4 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА         + 1 2 3 4 5 1  | 2 1 3 4 5

Трећа недеља надокнаде

              I СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ  | II СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ

ПРЕДМЕТН А НАСТАВА   1 2 3 4 5 6 6 7 | 7 6 6 5 4 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА         1 2 3 4 5 5 1  | 2 3 3 4 5

Четврта недеља надокнаде

              I СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ  | II СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ

ПРЕДМЕТН А НАСТАВА  1 2 3 4 5 5 6 7 | 7 6 5 5 4 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА         1 2 3 4 4 5 1 | 2 3 4 4 5

Пета недеља надокнаде

               I СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ | II СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ
ПРЕДМЕТН А НАСТАВА   1 2 3 4 4 5 6 7 | 7 6 5 4 4 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА          1 2 3 3 4 5 1 | 2 3 4 5 5

Шеста недеља надокнаде

               I СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ  | II СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ

ПРЕДМЕТН А НАСТАВА  1 2 3 3 4 5 6 7 | 7 6 5 4 3 3 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА         1 2 2 3 4 5 1 | 2 3 4 5

Седма недеља надокнаде


I СМЕНА, ПАРНИ РАЗРЕДИ | II СМЕНА, НЕПАРНИ РАЗРЕДИ

ПРЕДМЕТН А НАСТАВА  1 2 2 3 4 5 6 7 | 7 6 5 4 3 2 2 1
РАЗРЕДНА НАСТАВА         2 1 2 3 4 5 1 | 2 3 4 5

***НАРАНЏАСТОМ  БОЈОМ СУ ОЗНАЧЕНИ ЧАСОВИ КОЈИ СЕ НАДОКНАЂУЈУ!!!

Распоред звоњења ,НАДОКНАДА1.НЕДЕЉА>>>