„Два лица сунца“

Министарство просвете Републике Србије подржава пројектне активности које су у функцији очувања здравља деце и младих. У складу са тим подржан је и пројекат „Заштита за све“ Фонда Б92, који је имао за циљ да се повећа свест људи у Србији о важности превенције рака коже.

С тим у вези позване су све школе и наставници да се укључе у едукацију која је била предуслов учешћа на конкурсу „Два лица сунца“. Едукација је спроведена за све учитеље од првог до четвртог разреда почев од 21. јануара. На основу стеченог знања на програму обуке, задатак учитеља је био да даље едукују своје ђаке и анимирају их да припреме своје радове са којима ће да учествују на конкурсу.

Ученици првог, другог и трећег разреда наше школе су радо прихватили учешће.

Одељење 2/6 на челу са учитељицом Слађаном Вуличевић проглашено је победником на конкурсу „Два лица сунца“. Захваљујући вредним другацима, нашој школи дониран је УВ индикатор на основу пристиглих ученичких радова.

Фотографије на нашој facebook страници>>>