ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Закон налаже право и обавезу уписа у први разред све деце рођене током 2012.године и деце рођене од 1.1.2013.год. до 1.3.2013.године.

Упис у први разред почиње 1.4.2019. године.

          Основна школа је дужна да у први разред упише дете које има пребивалиште на територији коју покрива школа.

          ШКОЛА МОЖЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ.

          Родитељи деце, која не живе на подручју Школе, треба да поднесу Школи ЗАХТЕВ (МОЛБУ) ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД НАЈКАСНИЈЕ  ДО 1.ФЕБРУАРА 2019.год.

***ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ ЗАХТЕВ МОГУ ПРЕДАТИ ПРАВНИКУ ШКОЛЕ ИЛИ ПП-СЛУЖБИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8,00 ДО 19,30 САТИ

Више о упису ученика у први разред за школску 2019/2020. >>>>>