Безбедност деце на интернету

У циљу подизања нивоа свести деце, родитеља и наставника о ризицима коришћења дигиталних технологија, презентацију интерактивног карактера одржала су два едукатора, која ће поделити досадашња знања и искуства стечена у Контакт центру. С обзиром на то да је вршњачко насиље на интернету у порасту, обавезно је било присуство Савета родитеља као и што већи број родитеља и наставника….више у документу са фотографијама>>> .

Презентација за родитеље ( .pptx  , .pdf

Презентација за децу ( .pptx , .pdf  )